مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام شرکت معدني و صنعتي گل گهر - نماد: کگل

بر اساس تصمیمات مجمع عمومی فوق العاده مورخ 1396/12/28 با توجه به افزایش سرمایهُ شرکت از مبلغ 30,000,000 میلیون ریال به‌مبلغ 36,000,000 میلیون ریال  ( از محل مطالبات و آورده نقدی مبلغ 6,000,000 میلیون ریال، ) ، مهلت استفاده از حق تقدم خرید سهام از تاریخ 1397/03/13 لغایت تاریخ 1397/04/11  و شماره حسابهای زیر جهت واریز وجوه تعیین شده  ست.

شماره حساب بانک شعبه
0565660008170 سپه پارک لاله تهران

 

   دانلود : تغيير_شماره_حساب.pdf           حجم فایل 465 KB
   دانلود : آگهي_تمديد_مهلت_پذيره_نويسي_.pdf           حجم فایل 596 KB