نام شرکت (فارسی) نام شرکت (انگلیسی) نام مدیر عامل زمینه فعالیت  
شرکت معدنی و صنعتی گل گهر Golgohar mining and industrial Company آقای ناصر تقی زاده بهره برداری و فرآوری معدن سنگ آهن  

شناسه

کد 12 رقمی نماد IRO1GOLG0001
کد 5 رقمی نماد GOLG1
نام لاتین شرکت Gol-E-Gohar.
کد 4 رقمی شرکت GOLG
نام شرکت معدني و صنعتي گل گهر
نماد فارسی كگل
نماد 30 رقمی فارسی معدني و صنعتي گل گهر
کد 12 رقمی شرکت IRO1GOLG0005
بازار بازار اول (تابلوي اصلي) بورس
کد تابلو 1
کد گروه صنعت 13
گروه صنعت استخراج کانه هاي فلزي
کد زیر گروه صنعت 1310
زیر گروه صنعت استخراج آهن