سهامداران/دارندگان (در پایان روز)
سهامدار/دارنده سهم درصد تغییر  
شركت گروه.م.سرمايه گذاري اميد-س.ع-
11 B
37.650 0
 
شركت سرمايه گذاري توسعه معادن وفلزات-سهامي عام
7 B
22.060 0
 
شركت فولادمباركه
3 B
10.100 0
 
شركت گروه توسعه مالي مهرآيندگان-سهامي عام-
909 M
3.020 0
 
شركت سرمايه گذاري سپه-سهامي عام-
540 M
1.790 0
 
شركت.س.صندوق بازنشستگي كشوري-سهامي عام-
537 M
1.780 0
 
شركت بانك قوامين-سهامي عام-
350 M
1.160 0
 
شركت س اتهران س.خ-م ك م ف ع-
333 M
1.100 0